Historisch Bruggerhuizen

                                                      Boerderij Bruggerhuizen 1 van voor 1970, daarna nieuwbouw van Jef en Berta van Bree

 

 

Bruggerhuizen is een oud gehucht aan de rand van het Staatsbosgebied Leenderheide in de gemeente Heeze-Leende, nabij  Valkenswaard, Hamont-Achel en de abdij Achelse Kluis.

Deze website is het resultaat van een samenwerkingsproces om de geschiedenis van Bruggerhuizen vanaf circa 1200 tot 50 jaar voor heden uit te werken:

* mensen van en in verband met Bruggerhuizen: register van de bewoners en grondeigenaren, persoonskaarten van de hoofbewoners en grondpersonen die niet op Bruggerhuizen woonden, nadere informatie uit archieven

Overzichten van de bewoning in een bepaalde periode vanaf 1821

* overzicht van alle literatuur over de geschiedenis van Bruggerhuizen met beschikbaarstelling van de tekst

Elke reactie wordt op prijs gesteld: admaas@bureaupubliciteit.nl

Werkgroep Historisch Bruggerhuizen:

Dian Maas, Joop Kennis, Ad Maas en Leo Wijnen

 

 

Register van hoofdbewoners die voor 1967 op Bruggerhuizen hebben gewoond

Klik op de naam van een persoon en u krijgt van deze persoon een PERSOONSKAART. Op de persoonskaart staan de andere bewoners (zoals partner en gezinsleden) vermeld en zijn er in een aantal gevallen DOORVERWIJZINGEN opgenomen naar archiefmateriaal. Personen met cursief afgedrukte namen hebben (nog) geen persoonskaart.

 

 

Register van personen die voor 1967 grond bezaten op Bruggerhuizen maar daar niet woonden

Klik op de naam van de persoon en u krijgt een aanduiding van het perceel / de percelen

 

 

Bruggerhuizen anno

Overzicht van bewoning en bezit van onroerend goed in een bepaalde periode. Klik op het betreffende jaartal voor een situatiebeschrijving.

·         1821 - 1849

·         1849 - 1860

·         1860 - 1869

·         1869 - 1890

·         1890 - 1901

·         1901 - 1921

·         1921 - 1931

·         1931

 

 

 

Historische Documentatie Bruggerhuizen
Klik op het document en u krijgt een pdf van de tekst

  Algemene schets van Bruggerhuizen

  A.C. Maas,  De naam is Bruggerhuizen

  A.C. Maas, Bruggerhuizen in de gemeente Heeze-Leende

  A.C. Maas, Het gehucht Bruggerhuizen

  A.C. Maas, Ter plaatse aan de Tongelreep

  C. S. Smit, Bewoners van Bruggerhuizen 1732-1773

  J.J. F. de Waal, Ruzie in de Bruggerhuis

  L. Driessen, De macht van het geweer

  L. Driessen, De Zeelbergse en de Leenderbrug

  L. Driessen, In faveur van justitie

  L. Driessen, Op de Bruggerhuis 1 en 2

  L. Driessen, De Leenderrbrug 1940/1945, Heemkronyk maart 2011

  J. Bots en H. Mélotte, Van Wedert tot Valkenswaard 

  J. Coenen, Leende, Geschiedenis van een dorp met een ondernemende bevolking

  P. Willems, Geschiedenis van het lager onderwijs in   Leende

  Periodiekske, Zwitserse militairen in Valkenswaard

  J.J.F. de Waal, De huid vol gescholden

  L. Driessen, Paul Henri Thiry Baron D'Holbach

  J. J. F. de Waal, Akten uit het streekarchief

  L. Driessen, De Leenderhoef 1790- 1949

  P. van Lind, Burgemeester van New York

  P. Willems, Van Bruggerhuizen naar New York (2005)

  L. Driessen, Van Bruggerhuizen naar New York (2005)

  H. van der Heijden, Leende in 1823 en 1832, persoonlijk en per  
  meter,Leende 2006, p. 186-188

  Het Voorontwerp (1974) Ruilverkaveling

  Het Ontwerp (1975)

  Het rapport voor de ruilverkaveling Schaft (1976)

  Houding van 'Bruggerhuizen': de tegenkrant

  M. Huybregts, R. Schröder en Chr. Verborg, Beloftes maken schuld,
  TU 1976

 P. Willems, Bruggerhuizen kwam, zag en overwon

 L. Driessen, De blunder van Bruggerhuizen,   Persoonlijke herinneringen
 rondom een amendement

 A.C. Maas, Bruggerhuizen in Heeze-Leende

 C. de Wit, Bruggerhuizen gered van een bestuurlijke blunder

 L. Driessen, Notitie bij twee schriftelijke reacties over Bruggerhuizen

Agglomeratie Eindhoven, Landschapsonderzoek agglomeratie Eindhoven (1977) IVN-werkgroep, Bruggerhuizen , Inventarisatierapport (1979)

S.R.E. , Ontwerp regionaal structuurplan (1996)

Het natuurontwikkelingsproject Achelse Kluis

Het Inrichtingsplan Leenderbos Groote Heide 2012

Het projekt Laagveld

Wilde zwijnen in en om het Leenderbos

Het Tongelreepprojekt